Temaki Kanikama

Kani

Kanikama, palta, masago y cebollín

$ 4.200

VOLVER